Детско състезание за промиване на златоносен пясък - 6 август 2016 г.

Над 50 деца се включиха в промиването на златоносен пясък в центъра на Кюстендил. Инициативата на ОДК и клуб за аерокосмически технологии „Зодиак" предизвика голям интерес у подрастващите и техните родители. Повече от два часа децата се занимаваха съсредоточено в търсенето на златинки под ръководството на инж. Скандалиев , инж. д-р Крумов – преподавател в ХТИ и Бойко Малинов – директор на ОДК.

Организаторите бяха направили малко информационно табло с кратко описание на технологията на промиване на пясък, практикувана от най-древни времена и богатствата на Кюстендилския край.

Уникалната за страната идея има за дел да популяризира природните богатства на кюстендилския регион, да подтикне деца и родители към нестандартни занимания сред природата и да подскаже идея за кариерно ориентиране на малките кюстендилци – бъдещи геолози, минералози, химици и природозащитници.

Най-успешните златотърсачи бяха наградени с купи, осигурени от магазин „Детски свят". Всички участници получиха сертификат за златотърсач и отнесоха със себе си намерените златинки.

Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори