Клуб по спортно ориентиране

Създаването на групата по спортно ориентиране към ОДК град Кюстендил e обвързано с една от основните приоритетни дейности на МОН – развитие на спорта за учащи и спорта за всички.

Главната цел е подчинена на идеята за развитието на ориентирането, така че повече хора, на повече места, повече пъти в годината да се занимават с ориентиране.

Към ОДК – Кюстендил е създадена 1 група по спортно ориентиране, включваща ученици от различни училища на общината.

Спортистите от клуба участват успешно в състезания, включени в Календарния план на БФО.

Ръководител: Георги Бургов


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори