Школа по шахмат

Школата по шахмат датира от 1971 година. В нея участват ученици от І до ХІІ клас от всички градски училища. Курсът на обучение съчетава формите на начално шахматно усвояване на материала до участие в държавните първенства за деца, младежи и старша възраст. Изучаването на шахматната теория се свързва с турнирната практика, реализираща вътрешни, общински, областни и републикански прояви.

Ръководител: Асен Анев


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори