Школа по тенис на маса

В ОДК са изградени три учебно-тренировъчни групи с ученици от всички училища на гр. Кюстендил, момичета и момчета от 8 до 18-годишна възраст

Заниманията се провеждат на стадион „Осогово” и в ОДК. 

Тренировъчната дейност е насочена към подобряване на общата физическа подготовка чрез развиване на отделните физически качества: издръжливост, бързина, сила, гъвкавост и ловкост; към придобиване на умения и навици, свързани с овладяването на техниката на движенията в тениса на маса. В школата се обръща особено внимание на перспективните деца, с които се работи по-интензивно.

Децата от школата са в основата на училищните отбори, с които участват в традиционния коледен турнир, в общинското първенство и в ученическите игри.

Заниманията с желаещите деца продължават и през лятото – тенисът на маса е включен в Програма „Детско лято”.

Учител: Владимир Зарев


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори