ОДК е реализирал следните проекти:

  • Екологичен проект "За чиста околна среда"- финасиран от МОСВ
  • Проект "Да пораснем заедно"по програма на фондация "Партньори - България"-за алтернативна подкрепа на деца в риск - финансиран от фондация " Крал Бодуен"- Белгия
  • Проект за ремонт и обновяване на две зали в ОДК, съвместно с Младежкия център в Кюстендил - финансиран от фондация "Принц Чарлз"- Великобритания.
  • Проект по програма на МОНМ- " Училището - желана територия за учениците"- "Децата на Кюстендил - пеят, танцуват, спортуват".

  • ОДК кандидатства с проект "Децата на Кюстендил - деца на Европа" по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" Отворени сме за сътрудничество с широк кръг организации в името на по-ефективната, полезна и разнообразна работа с децата от Община Кюстендил.


Администраторкси панел

Парола:
затвори