Отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство и театралната школа в Националния конкурс „Моите детски мечти"

Михаил Георгиев от школата по изобразително и приложно изкуство при ОДК – Кюстендил с ръководител старши учител Любка Радкова се представи отлично в НК „Моите детски мечти", НДД – София. Той завоюва първо място в направление „Изобразително изкуство", раздел „Рисунка", във ІІ възрастова група.

В направление „Литературно творчество" – раздел „Проза" в трета възрастова група Анастасия Димитрова от театралната школа с ръководител Ани Кръстева се класира на трето място и придобива право на едногодишна стипендия по Програмата за закрила на деца с изявени дарби на МОН.

Конкурсът е от Националния календар за изяви по интереси на Министерството на образованието и науката.Администраторкси панел

Парола:
затвори