Клубове и школи

Основният подход в дейността на ОДК е интегрираност на форми и съдържание. Същевременно се стремим към уникалност на формите на работа, а именно:

- ОДК дава възможност за свободен избор на вида и формата за реализация на участника;

- Заниманията се провеждат в нестандартна, различна от училищната среда обстановка;

- Дейността в ОДК е разнообразна по вид, съдържание и организация;

- ОДК създава условия за учебно-познавателна, творческа, спортна, състезателна и развлекателна дейност на децата от 6 до 18 години в съответствие с техните специални способности, интереси, дарби и талант;

- ОДК предлага гъвкави и мобилни учебно-приложни програми, отговарящи на променящите се интереси на децата и учениците;

- ОДК е превантивен център по отношение на всякакви вредни явления в обществото ни;

- ОДК подпомага професионалната ориентация и реализация на децата; Организационната структура на ОДК дава свобода за лична и екипна активност и творчество на преподавателите.

Област "Спорт" Област "Спорт" включва следните школи и клубове: таекуондо, тенис на маса, футбол, спортно ориентиране и шахмат. В школите и клубовете се работи за формиране на необходимите физически качества, за укрепване на опорно-двигателния апарат и кординация на движенията. Отделните спортове формират борчески и колективен дух /работа в екип/, създават условия за изграждане на другарство, приятелство, взаимопомощ и съпрачастност. Всяка година отборите по различните видове спрот се класират на призови места в държавните първенства. От групите на ОДК се селекционират най-добрите състезатели, които изграждат представителните отбори на клубовете по таекуондо, тенис на маса, футбол, спортно ориентиране и шахмат.

Област "Изкуства" В област "Изкуства" се работи за развитие и усъвършенстване на заложбите, способностите, таланта, фантазията и въображението на всяко дете. Изграждат се художествени умения, навици и естетически вкус. Формират се нравствени добродетели и общочовешки ценности.

Област „Науки и технологии” В област "Науки и технологии" се изязяват и развиват научно-познавателните и техническите способносити и интереси на децата в области авио и ракетомоделизъм. Заниманията се провеждат с ученици от І до ХІІ клас от училищата на община Кюстендил. Резултатите от дейността се представят на изложби, състезания, конкурси, викторини и други.
Администраторкси панел

Парола:
затвори