Сътрудничество

 Сътрудничество и партньорство ОДК осъществява тясно сътрудничество и добро партньорство, както с училищата на Община Кюстендил, така и с други институции, органи и организации като: Община Кюстендил, отдел „Просвета” и отдел„Култура и духовно развитие”, Областна администрация Кюстендил, читалище „Братство”, Художествена Галерия, Регионален исторически музей, Библиотека „Ем. Попдимитров”- детски отдел, дружество на писателите - Кюстендил, КАТ, СБА, БЧК, РПУ, РУГ, ДОВДЛРГ „Хисарлъка”, ДЦДУ „Вяра, Надежда, Любов”- Кюстендил, общинските детски градини, спортните клубове, фирми, банки, съмишленици и отделни частни лица, съпричастни към дейността на ОДК, на чиято подкрепа, помощ и съдействие разчитаме. Резултатите от дейността на ОДК постоянно се представят пред по-широка аудитория, както с организирането и провеждането на публични изяви, така и с медийното отразяване на дейността в учебните групи. Затова помага доброто сътрудничество с местните кабелни телевизии и радиа.

Надяваме се нашият интернет сайт www.odkkyustendil.com да спомогне, както за получаването на пълна и точна информация за нас и нашата дейност, така и за по-бръз и лесен достъп до ОДК.


Администраторкси панел

Парола:
затвори