Форум "ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ" - 2023

При голям интерес на 28.02.2023 г. протече форум „Висше образование в България", който бе организиран от кариерните консултанти към ЦПЛР - ОДК със съдействието на Община Кюстендил и РУО Кюстендил. Събитието бе проведено във Възрожденското училище в Кюстендил.

Във форума взеха участие 18 висши училища и университета. На оформените щандове бяха изложени информационни материали и мултимедийни продукти, където ученици, родители и учители задаваха своите въпроси на представители от университетите.

Младите хора се запознаха с условията за прием, различните специалности, начина на финансиране, и получиха от първа ръка актуална информация – брошури и формуляри на документи за продължаване на обучението си в системата на висшето образование и възможностите за реализация на пазара на труда и перспективи за кариерно развитие.Гости на форума бяха областният управител на Кюстендил г - н Александър Пандурски, г- н Виктор зам. кмет в ресора "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт", г - жа Нели Петкова директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" и секретарят на Община Кюстендил г - н Светослав Василев.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори