Конкурс за детска рисунка "Аз искам да стана....."

За пета поредна година Център за кариерно ориентиране при Обединен детски комплекс гр. Кюстендил проведе конкурс за детска рисунка за ученици от област Кюстендил под наслов ,,Аз искам да стана...." Целта на конкурса е да стимулира интереса на учениците към ранното кариерно ориентиране, като условие за успешна професионална реализация.

Участие в конкурса взеха над 50 деца от училища и школи по изобразително изкуство в област Кюстендил. Конкурсът беше разделен на три възрастови групи: първа група – I-II кл.; втора група – III-IV кл. и трета група – V-VII клас. Творбите на участниците бяха оценени от независимо жури.

На 30.06.2022г. от 17:30ч. в сградата на центъра се състоя тържественото награждаване на класираните на призови места. Старши учител Константин Мандалски връчи грамотите и наградите на победителите в присъствието на родители и учители.

Класиране:

Първа възрастова група – I-II кл

1 м. Даяна Кирилова Минтова - 2-а клас, 9 г., ОУ "Неофит Рилски, Дупница

2 м. Кристиян Юлиянов Стоянов - 2 клас, 8 г. ШИПИ, ОДК - Кюстендил

3 м. Моника Симеонова Христова - 2-г клас, 8 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Кюстендил

Поощрение:

Силвия Петрова Георгиева - 2-г клас, 8 г., ОУ "Св. Св. Кирил и

Методий", Кюстендил

Дария Божидарова Лозанска - 2-а клас, 8г., Школа по ИИ при читалище "Зора" 1858, гр. Дупница

Втора възрастова група – III-IV кл.

1 м. Божидара Росенова Данаилова - 4-а клас, 10 г., ОУ "Неофит Рилски, Дупница

2 м. Божан Георгиев Димитров - 4 клас,10 г., ШИПИ, ОДК - Кюстендил

3 м. Калоян Асенов Грозданов - 3-б клас, 9 г., ОУ "Проф. Марин Дринов", Кюстендил

Поощрение:

Мартин Светлинов Михайлов - 5 клас, 11 г., ОУ Христаки

Павлович", Дупница

Анастасия Миленова Милтанова - 4 клас, 10г. Школа по ИИ при читалище "Зора" 1858, гр. Дупница

Трета възрастова група – V-VII клас.

1 м. Стела Юлиянова Васева - 6-а клас, 12г., ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Кюстендил

2 м . Красимира Туповичарска 7 клас, 13 г. Св. Св. Кирил и Методий", Дупница

3 м. Георгия Димитрова Георгиева 6 клас, 12 г. , ШИПИ, ОДК - Кюстендил

Поощрение:

Методи Ивайлов Джогански - 5 клас, 12 г., ШИПИ, ОДК - Кюстендил

Константин Дичев - 5 клас,11 г., Св. Св. Кирил и Методий", ДупницаАдминистраторкси панел

Парола:
затвори