„Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“

На 21.06.2022г. се проведе Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил". Организатори на форума бяха РУО – Кюстендил, ЦПЛР-ОДК-Кюстендил и Читалище „Братство", гр. Кюстендил. В него взеха участие ученици, родители, представители на образователни институции, представители на бизнеса и обществеността.

Целта му беше информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2022/2023 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори