Онлайн форум "Висше образование в България 2022"

За втора година ЦПЛР- ОДК - Център за кариерно ориентиране гр. Кюстендил организира Форум „Висше образование в България 2022 г."

В условията на епидемична обстановка Форумът ще се проведе виртуално от 28.03 до 08.04.2022г. Водещи университети и училища от страната представят с кратки презентации и линкове към техните сайтове актуална информация за условията на кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.

Цялата информация може да намерите на следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/1bLS-_kw3Phxuwf_uyjjCZbxUwyi1Hk-x?usp=sharing


Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори