Конкурс за детска рисунка ,,Аз искам да стана….”

За четвърта поредна година Център за кариерно ориентиране при Обединен детски комплекс гр. Кюстендил проведе конкурс за детска рисунка за ученици от област Кюстендил под наслов ,,Аз искам да стана...." Целта на конкурса е да стимулира интереса на учениците към ранното кариерно ориентиране, като условие за успешна професионална реализация.

Участие в конкурса взеха 70 деца от училища и школи по изобразително изкуство в област Кюстендил. Конкурсът беше разделен на три възрастови групи: първа група – I-II кл.; втора група – III-IV кл. и трета група – V-VII клас. Творбите на участниците бяха оценени от независимо жури.

На 21.06.2021г. от 17:30ч. в сградата на центъра се състоя тържественото награждаване на класираните на призови места. Победителите получиха много материални награди и грамоти в присъствието на родители и учители.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори