Форум ,,Висше образование в България”

При голям интерес на 27.02.2020 г. протече форум „Висше образование в България", който бе организиран за първи път в град Кюстендил от кариерните консултанти към ЦПЛР - ОДК със съдействието на Община Кюстендил и РУО Кюстендил. Събитието бе проведено в Парк хотел Кюстендил, намиращ се в подножието на красивия лесопарк Хисарлъка.

Във форума взеха участие 19 висши училища и университета. На оформените щандове бяха изложени информационни материали и мултимедийни продукти, където ученици, родители и учители задаваха своите въпроси на представители от университетите.

Младите хора се запознаха с условията за прием, различните специалности, начина на финансиране, и получиха от първа ръка актуална информация – брошури и формуляри на документи за продължаване на обучението си в системата на висшето образование и възможностите за реализация на пазара на труда и перспективи за кариерно развитие.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори