Училищна панорама - 10-11 май 2018 г.

При голям интерес бе открит общинският форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил" в Читалище „Братство". Организатори на форума са РУО, Община Кюстендил и ЦПЛР-ОДК.

Форумът има за цел информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.

– Надеждата ни е, че панорамата ще бъде посетена от много ученици в VІІ клас, на които им предстои да направят професионален избор и от техните родители, защото знаем, че на тази възраст решенията се вземат на ниво семейство. Мисля, че ще е полезна инициативата и да направят добър и информиран избор децата, след като положат изпитите по математика и български език, ще видят резултатите си и ще преценят какви са интересите им за обучение по-нататък в средното училище и ще подадат документи за първо класиране, - каза при откриването началникът на РУО Кюстендил Радостина Новакова.

И в двата дни - 10 и 11 май, форумът бе посетен от множество ученици, родители и учители.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори