Кариерно ориентиране

От 01.01.2018 г. Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Кюстендил предлага нова дейност за обща подкрепа – кариерно ориентиране и консултиране на учениците.

Тази дейност се осъществява от трима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и преди това в Център за кариерно ориентиране - Кюстендил. Методиката по кариерно ориентиране включва групови обучения по кариерно ориентиране, участия в ролеви игри, тренинги за формиране на умения за вземане нарешения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми и дискусии по тематични филми.

Консултантите оказват помощ и подкрепа на учениците да опознаят себе си, своите интереси и способности, света на професиите, да бъдат информирани за профилите на обучение, професиите и специалностите в училищата в Кюстендил, за да бъдат готови да направят осъзнат и самостоятелен избор на професия, която биха упражнявали с удоволствие.

Консултантите работят и с разнообразни интерактивни упражнения за ученици от I до XII клас, съобразени с техните интереси и предпочитания. Консултантите координират своите дейности с директори, учители, класни ръководители и педагогически съветници в училищата.

ЦПЛР – кариерно ориентиране и консултиране в Кюстендил се намира на  ул. „Цар Освободител“ №189, ет.1. Центърът разполага с кабинет за информиране, кабинет за индивидуално консултиране на ученици, зала за презентации. Посещенията в Центъра са безплатни.Всички години 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018


Администраторкси панел

Парола:
затвори