Школа по изобразително и приложно изкуство

В школата по изобразително изкуство децата обикват изкуството, научават се да търсят красотата, да я откриват и пресъздават, придобиват умения на художници. Чрез разнообразни форми на работа развиват своята фантазия, сръчност, чувствителност, запознават се и общуват с произведения на изкуството; овладяват почти всички изобразителни техники и материали. На най-малките школата помага за по-лесното им приспособяване при постъпване в първи клас. За учениците, кандидатстващи в художествени училища, школата по живопис ще бъде своеобразна подготовка за предстоящите им изпити. В школата децата развиват и изявяват своята творческа индивидуалност и се доближават до професията художник. Над 600 са възпитаниците на школата по изобразително изкуство. Много от тях са носители на златни, сребърни и бронзови медали, както и на статуетки, дипломи и грамоти от общински, регионални, национални конкурси и пленери. Освен работа в екип – учебно-творчески групи, школата предлага индивидуална работа с талантливи деца. През последните години шест талантливи деца от школата по изобразително и приложно изкуство спечелиха национални конкурси, включени в Програмата на МОН за закрила на деца с изявени дарби и придобиха право на едногодишни стипендии.

 

ПОСТИЖЕНИЯ:

ХVІ Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента", 2019 г., гр. Севлиево

- Специалната награда на община Севлиево за Ани Георгиева, раздел „Изобразително изкуство"

 

НК за рисунка „Вълшебният свят на Родопите", 2019 г. – Кърджали

- трето място на Любов-Мария Бекова в трета възрастова група (15-18 години – категория „Школи")

 

Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота" 2019 г., гр. Несебър - направление „Изобразително изкуство" - пленер

- трето място в първа възрастова група за Виктория Иванова

- първо място във втора възрастова група за Виктория Вучкова

- трето място във втора възрастова група за Василена Борисова и Михаил Георгиев

- първо място в трета възрастова група за Йоанна Пешева

- трето място в трета възрастова група за Ани Георгиева

 

НК "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев", 2019, НДД, София

- първо място в раздел „Приложно изкуство", трета възрастова група за Ани Георгиева

 

XX МДК „Южни слънца 2019" – пленер по изобразително изкуство, гр. Петрич

- второ място за Виктория Вучкова

 

НК „Пролет върху листа", 2019 г., Кюстендил

- второ място във втора възрастова група за Виктория Вучкова

- поощрителна награда за Ани Георгиева, Йоанна Пешева и Михаил Георгиев

 

„НК „Моите детски мечти" 2019, НДД - София

- първо място в раздел „Изобразително изкуство" за Михаил Георгиев

 

Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента" 2018 г., гр. Севлиево

- Грамота за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство;

- първо място на Ани Георгиева в раздел „Приложно изкуство";

- Сертификат на ръководителя на школата за високи педагогически и художествено-творчески постижения

 

Международен фестивал „Слънце, радост, красота" 2018 г., гр. Несебър - направление „Изобразително изкуство" - пленер

- трето място в първа възрастова група за Геро Тодоров

- трето място във втора възрастова група за Виктория Вучкова

- второ място в трета възрастова група за Цветомир Димитров

- трето място в трета възрастова група за Ани Георгиева

 

НК "Зелената планета", 2018 г., НДД, София

- първо място в раздел „Рисунка" за Вилеслава Георгиева

 

НК "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев", 2018, НДД, София

- второ място в раздел „Приложно изкуство", трета възрастова група за Ани Георгиева

 

НК по изобразително изкуство в Националното ученическо състезание "Природата - наш дом" 2018, НДД гр. София

- първо място в първа възрастова група за Йоана Иванова;

- второ място във втора възрастова група за Любов-Мария Бекова

- първо място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева.

 

НК „Пролет върху листа", 2018 г., Кюстендил

- второ място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева

- поощрителна награда за Ани Георгиева

 

„НК „Моите детски мечти", 2018 г., НДД - София

Раздел „декоративни пана и тъкани"

- второ място в трета възрастова група за Никол Джоргова

 

НК „От Коледа до Васильовден", 2017 г., НДД, София

Раздел „Керамика"

- първо място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева;

Раздел „Апотропейни предмети"

 - второ място в трета възрастова група за Ивета Йорданова


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори