Театрална школа

В театралната школа ученици с изявени театрални наклонности получават знания и умения за усвояване тайните на актьорската професия. Заниманията дават възможност за развитие у всяко дете на качества като пластичност, ритмичност, съобразителност и умение за работа в екип. Развива се речта у децата-актьори, те придобиват обща театрална култура и имат възможност за изява на сцена.

Към школата са сформирани групи „Драматичен театър", „Куклен театър" и клуб „Приказки на възглавници".

Театралната школа участва в общински, национални и международни конкурси, фестивали, поетични рецитали и празници.

Ако чувствате тръпката в себе си, ако искате да проникнете в „магията" на театъра, заповядайте при нас!

Ръководител: Ани Кръстева


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори