Област "Изкуства"

В област "Изкуства" се работи за развитие и усъвършенстване на заложбите, способностите, таланта, фантазията и въображението на всяко дете. Изграждат се художествени умения, навици и естетически вкус. Формират се нравствени добродетели и общочовешки ценности.
Администраторкси панел

Парола:
затвори