ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - КЮСТЕНДИЛ

 Обединен детски комплекс - Кюстендил е създаден през лятото на 2000 година. Той е правоприемник на Центъра за работа с деца (бившия Пионерски дом), Центъра за ученическо,техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.

 Обединен детски комплекс - Кюстендил е единственият център за подкрепа за личностно развитие в Община Кюстендил. Основната цел на ОДК е осъществяване на държавната политика за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво, за развитие на социалните контакти, интересите, способностите и потребностите на децата в свободното време с цел обогатяване, разширяване и допълване на знанията, уменията и навиците, придобити в училище.
В момента към Обеденен детски комплекс работят 12 извънучилищни форми с 49 групи за обучение, които се посещават от над 500 деца. Формите са разделени в 3 области: "Науки и технологии", "Изкуства" и "Спорт".
ОДК гр.Кюстендил се стреми да предлага занимания по интереси, които са желани от децата и се провеждат през свободното им време.

ОДК гр.Кюстендил предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.

ОДК гр.Кюстендил създава условия за развитие на детските таланти и способности.

ОДК гр.Кюстендил е отворен за всяка интересна детска инициатива.

През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и др.

Многобройните награди от международни и национални състезания, конкурси и фестивали са наша заслужена гордост.
Администраторкси панел

Парола:
затвори