ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - КЮСТЕНДИЛ

 Обединен детски комплекс - Кюстендил е създаден през лятото на 2000 година. Той е правоприемник на Центъра за работа с деца (бившия Пионерски дом), Центъра за ученическо,техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.
В момента към него работят 14 извънучилищни форми с 36 групи, които се посещават от над 500 деца. Формите са разделени условно в 3 направления: наука и техника; художествено творчество; спорт и туризъм.
ОДК гр.Кюстендил се стреми да предлага форми, които са интересни и желани от децата и се провеждат през свободното им време.

ОДК гр.Кюстендил предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.

ОДК гр.Кюстендил създава условия за развитие на детските таланти и способности.

ОДК гр.Кюстендил е отворен за всяка интересна детска инициатива.

През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и др.

Многобройните награди от международни и национални състезания и олимпиади са наша заслужена гордост.
Администраторкси панел

Парола:
затвори