Наука и техника

Направление „ Наука и техника” - в това направление се изязяват и развиват научно-познавателните и техническите способносити и интереси на децата в области авио и ракетомоделизъм.

  Заниманията се провеждат с ученици от І до ХІІ клас от училищата на община Кюстендил. Резултатите от дейността се представят на изложби, състезания, конкурси, викторини и други.
Администраторкси панел

Парола:
затвори