Школа по изобразително и приложно изкуство

В школата по изобразително изкуство децата обикват изкуството, научават се да търсят красотата, да я откриват и пресъздават, придобиват умения на художници. Чрез разнообразни форми на работа развиват своята фантазия, сръчност, чувствителност, запознават се и общуват с произведения на изкуството; овладяват почти всички изобразителни техники и материали. На най-малките школата помага за по-лесното им приспособяване при постъпване в първи клас. За учениците, кандидатстващи в художествени училища, школата по живопис ще бъде своеобразна подготовка за предстоящите им изпити. В школата децата развиват и изявяват своята творческа индивидуалност и се доближават до професията художник. Над 600 са възпитаниците на школата по изобразително изкуство. Много от тях са носители на златни, сребърни и бронзови медали, както и на статуетки, дипломи и грамоти от общински, регионални, национални конкурси и пленери. Освен работа в екип – учебно-творчески групи, школата предлага индивидуална работа с талантливи деца. През последните седем учебни години 6талантливи деца от школата по изобразително и приложно изкуство спечелиха национални конкурси, включени в Програмата на МОН за закрила на деца с изявени дарби и придобиха право на едногодишни стипендии.


ПОСТИЖЕНИЯ:

 

2015/2016

 

НК за рисунка „Вълшебният свят на Родопите", 2015 г. – Кърджали

- трето място на Никол Джоргова в трета възрастова група (15-18 години – категория „Школи")

 

Международен конкурс „Аз обичам Черно море 2015" – гр. Несебър – раздел „Изобразително изкуство"

- Диплом на ръководителя на ШИПИ – г-жа Любка Радкова за отлично представяне на учениците от школата по изобразително и приложно изкуство в конкурса;

- четвърто място в трета възрастова група за Йоана Пешева;

- второ място в четвърта възрастова група за Никол Джоргова;

- трето място в четвърта възрастова група за Мария Георгиева.

 

ХІІ Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента" 2015 г., гр. Севлиево

- Диплом за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство;

- специалната награда на вестник „Росица" на Христина Ангелова – раздел "Приложно изкуство";

- специалната награда на фирма „Росица" на Мария Пеева – раздел "Приложно изкуство".

 

НК „От Коледа до Васильовден", 2015 г., НДД, София

Раздел „Изобразително изкуство"

- първо място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева;

- второ място във втора възрастова група за Радостина Гергинова;

- специалната награда на НДД за Никол Джоргова

Раздел „Апотропейни предмети"

- първо място в трета възрастова група за Ивета Йорданова;

Раздел „Декоративни пана и тъкани"

- второ място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева (Вилеслава придобива право на едногодишна стипендия по Програмата на МОН за закрила на деца с изявени дарби)

- специалната награда на НДД за отлично представяне на ШИПИ в конкурса.

 

НК „Св. Трифон Зарезан" 2016 г., гр. Сунгурларе

- втора награда – статуетка, в раздел „Изобразително изкуство" – втора възрастова група за Даяна Пеева.

 

НК "За хляба наш!" 2016, гр. Благоевград

- второ място във втора възрастова група, раздел „Изобразително изкуство" – за Ани Георгиева.

 

Национален пленер „Мелодии от багри", МДФ на изкуствата „Южни слънца" 2016 г., гр. Петрич

- първо място в първа възрастова група за Виктория Вучкова;

- второ място във втора възрастова група за Анастасия Димитрова.

 

МК „Зелена планета" 2016 г., НДД, София

- второ място в раздел „Изобразително изкуство" в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева;

- второ място в раздел „Изобразително изкуство" във втора възрастова група за Даяна Пеева.

 

НК "Казанлъшка роза" 2016, ОДК – Казанлък

Раздел „Изобразително изкуство"

- първо място в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева;

- второ място във втора възрастова група за Ани Георгиева;

Раздел „Приложно изкуство"

- специална награда в трета възрастова група за Ивета Йорданова.

 

Международен фестивал „Слънце, радост, красота" 2016 г., гр. Несебър - направление „Изобразително изкуство" - пленер

- 4 индивидуални награди – 4 трети места (Йоана Борисова, Йорданина Джоргова, Дарина Дочева и Вилеслава Георгиева).

 

2014/2015

 

Международен конкурс „Аз обичам Черно море 2014" – гр. Несебър – раздел „Изобразително изкуство" 

- трето място във втора възрастова група за Светозар Дочев и Виктория Вучкова

 

ХІ НК „Златна есен – плодовете на есента 2014 г." – гр. Севлиево

- Диплом за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство;

- трето място на Ивета Йорданова в раздел "Изобразително изкуство" в трета възрастова група;

- специалната награда на фирма „Росица" на Никол Джоргова – раздел "Изобразително изкуство", трета възрастова група.

 

НК „От Коледа до Васильовден", 2014 г., София

- първо място в раздел „Изобразително изкуство" в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева;

- второ място в раздел „Изобразително изкуство" – трета възрастова група за Ралица Стоянова.

 

НК „Трифон Зарезан", 2015 г., Сунгурларе

- второ място (медал) в раздел „Изобразително изкуство" – първа възрастова група за Венита Манастирска.

 

VІІІ НК „Пролет върху листа", 2015 г., Кюстендил

- първо място във втора възрастова група за Вилеслава Георгиева.

 

ХVІІІ НК за весела детска рисунка „Малките нашенци" 2015 г., гр. Казанлък

- първо място във възрастова група 15-19 год., І категория – специализирани институции и школи за Никол Джоргова.

 

НК по изобразително изкуство в Националното ученическо състезание "Природата - наш дом" 2015, НДД гр. София

- трето място в първа възрастова група раздел „Рисунка" за Мария Пеева;

- поощрителна награда в първа възрастова група раздел „Рисунка" за Дарина Дочева.

 

НК "С очите си видях бедата", 2015 г., София

- първо място за Никол Джоргова и Даяна Пеева, второ – Мария Пеева – в регионалния етап.

 

МК „Зелена планета" 2015 г., София

- първо място в раздел „Изобразително изкуство" в трета възрастова група за Вилеслава Георгиева

 

МК „Заедно в ХХІ век" 2015 г., София

- поощрителна награда за Никол Джоргова и една колективна – Диплом за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство.

 

Международен фестивал „Слънце, радост, красота" 2015 г., гр. Несебър - направление „Изобразително изкуство" - пленер

- 14 индивидуални награди – 4 първи места (Никол Борисова, Филип Петров, Йоанна Пешева и Ралица Стоянова), 6 втори (Виктория Вучкова, Светозар Дочев, Кристиян Йорданов, Даяна Пеева, Анастасия Димитрова, Габриела Манасиева) и 4 трети места (Йорданина Джоргова, Кристиян Йорданов и Ния Петрова).

 

2013/2014

 

НК ”Златна есен – плодовете на есента 2013 г.” – гр. Севлиево

- Диплом за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство;

- първо място на Даяна Пеева в раздел “Приложно изкуство” във втора възрастова група

 

НК ”От Коледа до Васильовден”, 2013 г.,  София

- първо място в раздел „Приложно изкуство“ в първа възрастова група за Анастасия Димитрова и поощрение за Даяна Пеева;

- първо място в раздел „Апотропейни предмети“ –  втора възрастова група за Ивета Йорданова;

- трето място в раздел „Обемни кукли“  –  втора възрастова група, за Никол Джоргова;

- второ място в раздел „Керамика“ за Ралица Стоянова в трета възрастова група;

 

НК ”Природата – наш дом“, 2014 г., София

- първо място в трета възрастова група раздел „Рисунка“ за Ралица Стоянова;

- трето място във втора възрастова група раздел „Рисунка“ за Никол Джоргова;

- трето място във втора възрастова група раздел „Приложно изкуство“ за Христина Ангелова;

- поощрителна награда във втора възрастова група раздел „Приложно изкуство“ за Даяна Пеева;

 

НК ”С очите си видях бедата“, 2014 г., София

- първо място за Ивета Йорданова и Даяна Пеева и второ място за Никол Джоргова и Христина Ангелова - в регионалния етап.

 

НК ”Под дъгата на детството“, 2014 г. ОУ “Христо Ботев“ гр. Сандански

- второ място в трета възрастова група за Ралица Стоянова;

- трето място във втора възрастова група за Никол Джоргова

 

НК „Букет”, София, 2014 г. – раздел „Изобразително и приложно изкуство“

- две втори награди за Радостина Гергинова и за Даяна Пеева.

 

Национален ученически празник „За хляба наш”, 2014г., Благоевград – раздел „Изобразително и приложно изкуство”

- поощрителна награда за Вилеслава Георгиева и за Даяна Пеева;

- Грамота на ШИПИ за активно и успешно представяне.

 

НК ”Детство мое – реално и вълшебно”, 2014 г., Ловеч

- поощрителна награда във втора възрастова група за Даяна Пеева.

 

НК ”Пеперудите разперили криле, вместо звук – събрали цветове“, 2014 г., Природен парк „Сините камъни“, Сливен

- поощрителни награди за Анастасия Димитрова и Ралица Стоянова.

 

 НК ”Казанлъшка роза”, 2014 г., Казанлък

- две първи награди за Никол Джоргова в раздели „Изобразително изкуство“ и „Приложно изкуство“  - втора възрастова група.

- Грамота на ШИПИ за отлично представяне.

 

МФ „Розите на България“, курортен комплекс Кранево, 2014 г. - направление изобразително изкуство – пленер

- първо място за Даяна Пеева, второ място за Радостина Гергинова и трето за Анастасия Димитрова;

- в раздел „Рисунка на асфалт“ - първо място за Анастасия Димитрова;

- втора награда за ШИПИ.

 

VІІ конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

- теоретична част – София, 2014 г.

- Специалната награда на НДД завоюва г-жа Любка Радкова – старши учител в Обединен детски комплекс за представяне на добра педагогическа практика – писмена разработка на тема: „Развитие и изява на изобразителните способности на децата чрез модулно обучение, в сътрудничество и в интерактивна образователна среда”

 

- Практическа част, категория „Изобразително изкуство“ – 21.06 – 23.06.2014 г., к.к. Албена

- Първа награда завоюва г-жа Любка Радкова – старши учител в Обединен детски комплекс. За отличното представяне на г-жа Радкова допринесоха и участниците в пленера: Никол Джоргова, Ивета Йорданова и Ния Петрова.

 

2012/2013 

НК ”Златна есен – плодовете на есента 2012 г.” – гр. Севлиево

- Диплом за отлично представяне на школата по изобразително и приложно изкуство;

- трето място на Ивета Ивова Йорданова в раздел “Приложно изкуство”

 

НК ”От Коледа до Васильовден”, 2012 г.,  София

- първо място в раздел „Изобразително изкуство“ в първа възрастова група за Радостина Гергинова,

- първо място във втора възрастова група за Христина Ангелова;

- първо място в раздел „Декоративни пана“ във втора възрастова група за Петя Иванова;

- първо място в раздел „Апотропейни предмети“ за Ралица Стоянова в трета възрастова група;

- специална награда за школата.

 

НК “Наследници на Дечко Узунов”, м. януари 2013 г., НГПИД град Казанлък

- поощрителна награда за Даяна Пеева.

 

НК “Св. Трифон  Зарезан”, 2013 г., Сунгурларе

-2 място на Ралица Стоянова;

- специална награда на Националния дворец на децата за Ния Тодорова.

 

НК "Моите детски мечти", 2013 г., София

- поощрителна награда за Диана Манолова

 

НК ”Природата – наш дом“, 2013 г., София

- първо място в първа възр. група за Даяна Пеева;

- първо място във втора възр. група за Кристина Любенова.

 

НК ”С очите си видях бедата“, 2013 г., София

- първо място за Диана Манолова и Даяна Пеева и трето място за Камелия Пешева - в регионалния етап;

-поощрение за Диана Манолова в националния етап.

 

НК ”Под дъгата на детството“, 2013 г. ОУ “Яне Сандански“ гр. Сандански

- второ място за Ива Симеонова

 

НК по приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”, НДД – София, 2013 г.

- поощрителна награда за Радостина Гергинова, Вилеслава Георгиева, Христина Ангелова и Кристина Любенова

 

Национален ученически празник „За хляба наш”, 2013 г., Благоевград – раздел „изобразително и приложно изкуство”

- трето място за Никол Джоргова;

- поощрителна награда за Радостина Гергинова;

- грамота на ШИПИ за активно и успешно представяне.

 

 НК ”Казанлъшка роза”, 2013 г. Казанлък

- първа награда във втора възрастова група за Никол Джоргова;

- второ място в трета възрастова група за Ралица Стоянова.

 

МК „Заедно в 21 век”, 2013 г., София

- Диплом за отлично представяне на Даяна Пеева

 

Световен конкурс „Моята зелена планета“, фондация „Малък Зограф“ гр. Банско, 2013г.

-специална на града за ШИПИ

 

МФ „Розите на България“, Международен лагер „Росица“, Курортен комплекс Кранево, 2013 г.- направление изобразително изкуство – пленер

-В първа възрастова група - второ място за Даяна Пеева и трето за Филип Петров;

- във втора възрастова група - второ място за Ния Петрова и трето място за Кристина Любенова.

 

2011/2012

 

НК ”Златна есен – плодовете на есента 2011 г.” в гр. Севлиево

- Диплом и плакет за отлично представяне на школата по изобразително изкуство;

- 3 място на Ралица Стоянова в раздел “изобразително изкуство”

 

НК ”От Коледа до Васильовден”, 2011 г.,  София

- второ място в раздел керамика за Ралица Стоянова от втора възрастова група и придоби право на едногодишна стипендия по Програмата на МОМН за подкрепа на деца с изявени дарби

 

НК “Св. Трифон  Зарезан”, 2012 г., Сунгурларе

- колективна награда – второ място – плакет и грамота за школата по изобразително изкуство

 

НК ”Моите детски мечти”, 2012 г., НДД гр. София

- поощрителна награда за Никол Джоргова

 

НК ”Бог е любов”, 2012 г. – областен кръг

- първо място за Ния Петрова

 

Национално ученическо състезание „Природата – наш дом“ –  конкурс по изобразително изкуство с тема ”Не унищожавай природата, пази я, за да я има и утре”

- трето място в първа възрастова група за Симеона Райчова;

- второ място във втора възрастова група за Никол Джоргова;

- колективна награда – първо място за ШИПИ

 

Национален ученически празник „За хляба наш”, 2012 г., Благоевград – раздел „изобразително и приложно изкуство”

- поощрителна награда за Никол Джоргова

 

НК ”Казанлъшка роза”, 2012 г. Казанлък

- трета награда в първа възрастова група за пластика - Никол Джоргова;

- първо място във втора възрастова група за пластика - Ралица Стоянова;

- диплом за отлично представяне на ШИПИ

 

Международен конкурс по изобразително изкуство „Тъпан бие хоро се вие“, 2012 г.,  гр. Монтана

- поощрителна награда за Ралица Стоянова

 

Национален конкурс „Кооперацията създава усмивки и рисува мечти“, 2012 г., организиран от ЦКС

- първо място във втора възрастова група за Ралица Стоянова (наградата е петдневна почивка за цялото и семейство в гр. Китен);

- второ място във втора възрастова група за Никол Джоргова (наградата е двудневна почивка за цялото и семейство в комплекс „Вонеща вода“ край Велико Търново)

 

ХІІ Международен фестивал на изкуствата „Слънце, радост, красота 2012” –  гр. Несебър – пленер по изобразително изкуство

- първо място в първа възрастова група за Даяна Пеева;

- второ място в първа възрастова група за  Никол Джоргова;

- трето място във втора възрастова група за Милен Николов;

- диплом за отлично представяне на Школата по изобразително изкуство;

- грамота за творчески успехи и високи постижения на госпожа Радкова

 

2010/2011

 

VІІ НК „Златна есен – плодовете на есента 2010 г.” в гр. Севлиево

- Диплом и плакет за отлично представяне на школата по изобразително изкуство;

- 1 място на Ралица Стоянова в раздел “Приложно изкуство”;

- специална награда на Кристина Любенова.

 

НК „От Коледа до Васильовден”, 2010 г.,  София

- 3 място в раздел „Изобразително изкуство“ във втора възрастова група за Ралица Стоянова;

 

НК „Св. Трифон  Зарезан”, 2011 г., Сунгурларе

- специална награда на Никол Джоргова;

- специална награда – грамота за школата по изобразително изкуство.

 

НК „Моите детски мечти”, 2011 г., София

- трето място в първа, втора и трета възрастова група за Ния Петрова, Никол Джоргова и Юлия Тенинчева;

- специална награда – грамота за школата по изобразително изкуство.

 

НК „Цветовете на живота”, 2011 г. 

- пощрителна награда за Моника Павлова;

- специална награда – грамота на госпожа Радкова за високи творчески постижения при обучението на млади таланти.

 

НК „Водата – извор на живот”, 2011, Бургас                                                                                                                                   

- второ място във втора възрастова група за Никол Джоргова

 

НК „Бог е любов”, 2011 г. – областен кръг

- първо място за Никол Джоргова и на Ралица Стоянова.

 

НК „Към звездите”, 2011 г., Ловеч

- второ място за  Барбара Иванова;

- пощрителна награда за Йорданина Джоргова.

 

НК  по приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”, 2011 г., София

- второ място за Ралица Стоянова във втора възрастова група;

- трето място за Барбара Иванова във втора възрастова група.

 

НК „Природата – наш дом“, 2011 г., София

- второ място в първа възр. група за Кристина Любенова;

- трето място във втора възр. група за Никол Джоргова.

 

ІV детски фестивал на изкуствата „Лазурни вълни”, Александра – Република Гърция

- Диплом - ГРАНД ПРИ за школата по изобразително изкуство;

- първо място за Анастасия Димитрова в първа възрастова група, Ния Петрова във втора възрастова група и Никол Джоргова в трета възрастова група;

- второ място за Ива Симеонова в първа възрастова група и Иван Стефанов във втора възрастова група;

- трето място за Даяна Пеева и Радостина Гергинова в първа възрастова група и Красимир Йорданов във втора възрастова група.

 

НК „Орфей - моята мечта”, 2011 г., Смолян

- трето място за Никол Джоргова в първа възрастова група;

- грамота за отлично представяне на Ралица Стоянова.

 

НК „Казанлъшка роза”, 2013 г. Казанлък

- специална награда в първа възрастова група за Даяна Пеева;

- второ място във втора възрастова група за Ралица Стоянова.

 

Международен фестивал на изкуствата „Слънце, радост, красота 2011” –  гр. Несебър – пленер по изобразително изкуство

- първо място в първа възрастова група за Ния Петрова и в трета възрастова група за Юлия Тенинчева;

- второ място във втора възрастова група за Никол Джоргова и Барбара Иванова;

- диплом за отлично представяне на Школата по изобразително изкуство;

- грамота за творчески успехи и високи постижения на госпожа Радкова.

 

МК „Заедно в 21 век”, 2011 г., София

- трето място във втора възрастова група за Ралица Стоянова;

- Грамота на г-жа Радкова за отлично представяне на децата от школата по изобразително изкуство.


Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил Обединен детски комплекс - Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори