Художествено-творческо

Направление „Художествено-творческо” работи за развитие и усъвършенстване на заложбите, способностите, таланта, фантазията и въображението на всяко дете. Изгражда художествени умения, навици и естетически вкус. Формира нравствени добродетели и общочовешки ценности.
Администраторкси панел

Парола:
затвори